پرسش در مورد محصول #17821

آیا این حافظه SSD وسترن دیجیتال شامل هیت سینک خنک کننده میباشد ؟