پاسخ به پرسش #17857

بله این محصول شامل هیت سینک هم می باشد